CHINESE   JOURNAL   OF   CLINICAL   RESEARCH


CHINESE   JOURNAL   OF   CLINICAL   RESEARCH

当前所在位置:

点推荐论文

Recommended

免疫检查点抑制剂治疗晚期恶性肿瘤所致免疫相关不良反应
来源: | 作者:临床研究 | 发布时间: 2022-07-21 | 6853 次浏览 | 分享到:
葛磊,李红霞,汪毅,王宇,孙峰,高俊峰,刘思涵,许阳
2022,35(5):644-648.DOI:10.13429/j.cnki.cjcr.2022.05.010