CHINESE   JOURNAL   OF   CLINICAL   RESEARCH


CHINESE   JOURNAL   OF   CLINICAL   RESEARCH

当前所在位置:

点推荐论文

Recommended

主动脉外膜内翻技术在急性A型主动脉夹层根部手术处理中的应用
来源: | 作者:临床研究 | 发布时间: 2022-07-21 | 4181 次浏览 | 分享到:
钟亮,郭锋伟,刘锋锋,何勇,周和平
2022,35(6):784-787.DOI:10.13429/j.cnki.cjcr.2022.06.009